دیتاست پلاک خودرو

بدون امتیاز 0 رای
48,000 تومان

دیتاست تشخیص پلاک شامل 1466 عدد پلاک تگ زده شده است. فرمت تگ هر پلاک json است و هر یک…

48,000 تومان