دیتاست پلاک خودرو

بدون امتیاز 0 رای
48,000 تومان

دیتاست تشخیص پلاک شامل 1466 عدد پلاک تگ زده شده است. فرمت تگ هر پلاک json است و هر یک…

48,000 تومان

مجموعه داده برای تشخیص حروف و اعداد پلاک

دیتاست تشخیص حروف و اعداد پلاک شامل 5455 عدد پلاک تگ زده شده است. تعداد موجود از هر کاراکتر به…
58,000 تومان